QC Wi-Ho

Web

Tối ưu hóa hoạt động DN để phát triển cùng Microsoft

13:5521/12/2017

(ĐTTD) Đó là nội dung buổi hội thảo “Tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp để phát triển kinh doanh với giải pháp Microsoft Dynamics 365 for Finance and ...

  • DTTD
  • WiHo Tet