Tạo bộ cài Windows 8 từ đĩa DVD hoặc USB trực tuyế

14:3624/04/2013

Không giống như các phiên bản Windows trước đây. Hiện nay, người dùng Windows nếu muốn nâng cấp lên Windows 8 đều có thể được thực hiện hoàn toàn trực ...

  • Tạp chí điện tử  128
  • DPN