Chủ đề: thu thuat Photoshop

Thủ thuật Photoshop: Sử dụng lệnh Place tạo ảnh Light Leaks
Thủ thuật Photoshop: Sử dụng lệnh Place tạo ảnh Light Leaks

09:0502/03/2013

Với ảnh Light Leaks có sẵn, việc tạo hiệu ứng cho những bức ảnh khác nhau trở nên đơn giản và hiệu quả. Hơn thế nữa, khi kết hợp với lệnh Place bạn sẽ rút ngắn được thời gian thực hiện.

Bình luận mới