Chủ đề: Envy 6

Cập nhật thêm thông tin về 2 ultrabook HP Envy 4 và Envy 6
Cập nhật thêm thông tin về 2 ultrabook HP Envy 4 và Envy 6

16:5926/04/2012

2 phiên bản ultraboook mới của HP có cấu hình tương tự với phiên bản HP Envy 14 Spectre.

Bình luận mới