Chủ đề: 3D thu dong FPR

Sony và Panasonic đều hướng tới 3D FPR
Sony và Panasonic đều hướng tới 3D FPR

16:4604/04/2012

Thực tế rằng, các TV3D của Panasonic và Sony sử dụng công nghệ 3D thụ động FPR của LG trong thời gian tới sẽ đồng nghĩa với việc chiếm lĩnh được hơn 30% nhu cầu TV3D toàn cầu.

Bình luận mới